"דרושים לנו שליחים. אבל יש תנאי סף אתם יודעים… רק אם אתם שחקנים או אומנים השאירו פרטים"